Misyonumuz

Turizm Planlama Dairesi olarak misyonumuz, turizm sektöründe konaklama alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcıları konjonktür ve mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, turizme dönük alt yapının gelişimini sağlamak, ülkenin turizm potansiyelini saptayarak turizm sektörünün kontrollü gelişmesi için planlama çalışmaları yapmak ve bu amaçla gerekli verileri derleyip araştırmalar yapmak, turistik tesislerin mevzuat uyarınca denetlenerek standartların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak ve tüm bunlara bağlı olarak turizm sektörünün ülke ekonomisine azami katkıda bulunmasını sağlamaktır.